Sản phẩm

 1. Test thử CRP
  Giá Liên hệ
 2. Test thử ASO
  Giá Liên hệ
 3. Test chẩn đoán nhanh Healgen
  Giá Liên hệ
 4. Test chẩn đoán nhanh Serocheck
  Giá Liên hệ
 5. Test thử nhanh Acon - Abon
  Giá Liên hệ
 6. Test chẩn đoán nhanh CTK
  Giá Liên hệ
 7. Test nhanh Trueline Covid-19
  Giá Liên hệ
 8. Que thử nước tiểu URS 11 Teco
  Giá Liên hệ
 9. Cây âm thoa nhôm 256Hz
  Giá Liên hệ
 10. Bộ đặt NKQ 4 lưỡi
  Giá Liên hệ
 11. Bộ khám ngũ quan pakistan
  Giá Liên hệ
 12. Bộ khám ngũ quan Riester No.2050
  Giá Liên hệ
 13. Bút đèn Riester
  Giá Liên hệ
 14. Đè lưỡi gỗ
  Giá Liên hệ
 15. Mask thanh quản các số
  Giá Liên hệ
 16. Đèn khám tai 3010
  Giá Liên hệ
 17. Đèn Clar khám TMH ánh sáng LED
  Giá Liên hệ
 18. Đèn Clar khám TMH Ri-Focus LED
  Giá Liên hệ
 19. Đèn Khám Tai RI-SCOPE L3701
  Giá Liên hệ
 20. Bộ đặt NKQ sơ sinh 7070.001
  Giá Liên hệ
 21. Bộ đặt NKQ trẻ em 7070
  Giá Liên hệ
 22. Alligator Hilbro-Pakistan 44.0120.08
  Giá Liên hệ
 23. Dao Ballenger Hilbro-Pakistan
  Giá Liên hệ
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
0902 333 345
Giỏ hàng