Thiết bị y tế

 1. Đèn soi chích ven ASTODIA
  Giá Liên hệ
 2. Đèn sưởi ấm YDW-II
  Giá Liên hệ
 3. Máy Doppler tim thai BT-220
  Giá Liên hệ
 4. Máy doppler cầm tay BT-200L
  Giá Liên hệ
 5. Lồng ấp trẻ sơ sinh BT -500
  Giá Liên hệ
 6. Máy nghe tim thai Smart dop 45
  Giá Liên hệ
 7. Máy nghe tim thai Minidop ES-100VX
  Giá Liên hệ
 8. Máy nghe tim thai ES-100VII
  Giá Liên hệ
 9. Máy nghe tim thai Bidop ES-100V3
  Giá Liên hệ
 10. Máy nghe tim thai BT-200C
  Giá Liên hệ
 11. Kính lúp Opti Visor DA-5
  Giá Liên hệ
 12. Kính hiển vi 2 mắt XSZ-207T
  Giá Liên hệ
 13. Kính hiển vi 2 mắt XSZ-107T
  Giá Liên hệ
 14. Kính hiển vi 1 mắt L1000A
  Giá Liên hệ
 15. Kính hiển vi 1 mắt L500A
  Giá Liên hệ
 16. Máy li tâm 6 ống 80-1
  Giá Liên hệ
 17. MÁY HÀN DÂY TÚI MÁU SE160
  Giá Liên hệ
 18. MÁY CÂN VÀ LẮC TÚI MÁU CM750
  Giá Liên hệ
 19. Đèn tiểu phẫu Mediled
  Giá Liên hệ
 20. Đèn tiểu phẩu công nghệ Led
  Giá Liên hệ
 21. Đèn mổ 9 bóng L – 739
  Giá Liên hệ
 22. Đèn mổ 5 bóng L735
  Giá Liên hệ
 23. Đèn mổ 4 bóng L734-II
  Giá Liên hệ
1 2
0902 333 345
Giỏ hàng