Vật tư tiêu hao

 1. Khẩu trang 3M
  Giá 60.000 đ
 2. Khẩu trang 3M
  Giá 75.000 đ
 3. Găng tay Vina Glove
  Giá 68.000 đ
 4. Găng tay không bột HTC
  Giá 80.000 đ
 5. Găng tay HTC
  Giá 68.000 đ
 6. Găng tay không bột V-Glove
  Giá 80.000 đ
 7. Găng tay V-Glove
  Giá 68.000 đ
 8. Găng tay y tế
  Giá 70.000 đ
 9. Bộ trang phục chống dịch
  Giá 100.000 đ
 10. Bộ trang phục chống dịch
  Giá 100.000 đ
 11. Bộ trang phục chống dịch
  Giá 100.000 đ
 12. Bộ trang phục chống dịch
  Giá 100.000 đ
 13. Khẩu trang than 4 lớp Nam Anh
  Giá 140.000 đ
 14. Khẩu trang 4 lớp Nam Anh
  Giá 120.000 đ
 15. Khẩu trang 3 lớp Bảo Thạch
  Giá 250.000 đ
0902 333 345
Giỏ hàng