Vật tư X-Quang

 1. Thuốc rửa phim Fuji
  Giá Liên hệ
 2. Phim x-quang Fujifilm
  Giá Liên hệ
 3. Phim x-quang CEA
  Giá Liên hệ
 4. Phim x-quang Primax
  Giá Liên hệ
 5. Màn tăng sáng
  Giá Liên hệ
 6. Grid
  Giá Liên hệ
 7. Cassette
  Giá Liên hệ
 8. Đèn phòng tối rửa Film
  Giá Liên hệ
 9. Đèn đọc 4 phim X- Quang
  Giá Liên hệ
 10. Đèn đọc Film X-quang, CT, MRI
  Giá Liên hệ
 11. Phim Fuji in laser DI-HL
  Giá Liên hệ
 12. Găng tay chì Trung Quốc
  Giá Liên hệ
 13. yếm chì Trung Quốc
  Giá Liên hệ
 14. Áo chì Trung Quốc
  Giá Liên hệ
 15. ÁO CHÌ HÀN QUỐC (Apron)
  Giá Liên hệ
 16. ÁO CHÌ HÀN QUỐC (Vest)
  Giá Liên hệ
 17. VÁY CHÌ HÀN QUỐC (Skirt)
  Giá Liên hệ
 18. YẾM CHÌ CHE CỔ (Thyroid)
  Giá Liên hệ
0902 333 345
Giỏ hàng