Đèn mổ

 1. Đèn tiểu phẫu Mediled
  Giá Liên hệ
 2. Đèn tiểu phẩu công nghệ Led
  Giá Liên hệ
 3. Đèn mổ 9 bóng L – 739
  Giá Liên hệ
 4. Đèn mổ 5 bóng L735
  Giá Liên hệ
 5. Đèn mổ 4 bóng L734-II
  Giá Liên hệ
0902 333 345
Giỏ hàng