Dụng cụ tai mũi họng

 1. Cây âm thoa nhôm 256Hz
  Giá Liên hệ
 2. Bộ đặt NKQ 4 lưỡi
  Giá Liên hệ
 3. Bộ khám ngũ quan pakistan
  Giá Liên hệ
 4. Bộ khám ngũ quan Riester No.2050
  Giá Liên hệ
 5. Bút đèn Riester
  Giá Liên hệ
 6. Đè lưỡi gỗ
  Giá Liên hệ
 7. Mask thanh quản các số
  Giá Liên hệ
 8. Đèn khám tai 3010
  Giá Liên hệ
 9. Đèn Clar khám TMH ánh sáng LED
  Giá Liên hệ
 10. Đèn Clar khám TMH Ri-Focus LED
  Giá Liên hệ
 11. Đèn Khám Tai RI-SCOPE L3701
  Giá Liên hệ
 12. Bộ đặt NKQ sơ sinh 7070.001
  Giá Liên hệ
 13. Bộ đặt NKQ trẻ em 7070
  Giá Liên hệ
 14. Alligator Hilbro-Pakistan 44.0120.08
  Giá Liên hệ
 15. Dao Ballenger Hilbro-Pakistan
  Giá Liên hệ
 16. Đè lưỡi Wieder Hilbro-Pakistan
  Giá Liên hệ
0902 333 345
Giỏ hàng